Menu
Váš Košík

Zameranie Dverí a Zárubne

Správne Zameranie Dverí a Zárubne

V tejto časti uvidíte ako sa správne zameriavajú otvory pre dvere alebo zárubne. V princípe platí, že buď potrebujeme zamerať zárub#u aby sme do už osadenej zárubne dali dvere alebo potrebujeme zamerať stavebný otvor kde osadíme novú zárubňu aj s dverami.

K zameraniu dverí do kovovej zárubne si môžete pomôcť nasledovným obrázkom:

Zameranie Zárubne

Zameranie stavebného otvoru:

Ak chceme zamerať otvor do ktorého pôjde zárubna s dverami záleží od typu drevenej zárubne. Poväčšine ale platí, že otvor by mal byť o 10cm širší ako budúce dvere. Tzn. ak chcem mať v budúcnosti dvere 80 tak otvor by mal byť široký 90cm. Výška stavebného otvoru pre SR normu je odporúčaná na 202-203cm od hotovej podlahy. Ak nie ste si istý aký typ zárubne budete potrebovať zavolajte nám a radi vysvetlíme po telefóne. Hrúbku múru kvôli možnej krivosti steny zameriavajte na viacerých miestach a uvažujte pri zadávaní hrúbky múru s najvačšou nameranou hrúbkou. Je to kvôli tomu aby ste obložku bezpečnse spojili.